Liquiditeit - Wat is liquiditeit en hoe verbeter je het?

Als je een eigen bedrijf bent gestart, weet je waarschijnlijk dat kasstromen en liquiditeit de kern vormen van elke onderneming. Maar wat betekent liquiditeit eigenlijk in deze context? Voor kleine ondernemers is een sterke liquiditeit niet alleen een belangrijke buffer, maar ook een strategisch voordeel in een onvoorspelbare markt. Bij Qeld definiëren en begeleiden we je door alles wat je moet weten over liquiditeit en hoe je het kunt verbeteren voor jouw bedrijf.

In 6 minuten of minder leer je waarom een goede liquiditeit belangrijk is en krijg je tips over hoe je dit kunt verbeteren voor jouw kleine onderneming.

Wat is liquiditeit?

Eenvoudig gezegd is liquiditeit een maatstaf voor hoe goed een bedrijf zijn schulden kan afbetalen zonder zijn lange termijn activa te hoeven verkopen. Het toont het vermogen van een bedrijf (of een particulier) om kortlopende schulden af te lossen, wat cruciaal is voor zowel financiële stabiliteit als de bedrijfsvoering.

Een goede liquiditeit toont niet alleen aan dat een bedrijf economische uitdagingen kan overleven, maar ook dat het stabiel genoeg is om nieuwe kansen te benutten zonder grote vertragingen. Dit versterkt de positie van het bedrijf in onderhandelingen met leveranciers en banken, wat vooral belangrijk is voor kleine bedrijven die zich op de markt willen vestigen.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit is cruciaal voor de operationele efficiëntie en financiële stabiliteit van een bedrijf. In de praktijk betekent dit dat een bedrijf met een goede liquiditeit, zijn lopende betalingen en schulden gemakkelijker kan beheren zonder de dagelijkse bedrijfsvoering te belasten. Het geeft het bedrijf ook de kracht om snel in te spelen op nieuwe zakelijke kansen die onmiddellijke investeringen vereisen.

Wanneer onverwachte kosten opduiken, wat vaak het geval is in de zakenwereld, is liquiditeit wat bedrijven onderscheidt die zich kunnen aanpassen en overleven van degenen die in financiële moeilijkheden komen. Daarom wordt liquiditeit beschouwd als de ruggengraat van de financiële gezondheid van een bedrijf. Met voldoende liquiditeit kunnen bedrijven ook kostbare kortlopende leningen vermijden wanneer ze snel geld nodig hebben.

Voor kleine bedrijven waar middelen vaak beperkt zijn, kan een sterke liquiditeit ook een gunstige positie bieden bij onderhandelingen over betalingsvoorwaarden of bij het zoeken naar externe financiering. Banken en andere financiële instellingen kijken positief naar bedrijven met een goede liquiditeit, wat kan resulteren in betere leenvoorwaarden en lagere rentetarieven.

Het in de gaten houden van de liquiditeit is daarom niet alleen een kwestie van overleven, maar ook een strategische factor voor groei en ontwikkeling.

Hoe bereken je de liquiditeit?

Om de financiële gezondheid van een bedrijf te begrijpen, is het belangrijk om de liquiditeit te kunnen meten. De twee meest voorkomende maatstaven hiervoor zijn de current ratio en de quick ratio.

Quick ratio

Deze maatstaf geeft een beeld van hoe vaak de meest liquide activa van een bedrijf zijn kortlopende schulden kunnen dekken. Het geeft een directe indicatie van het vermogen van het bedrijf om zijn onmiddellijke financiële verplichtingen te beheren.

Een hoge waarde hier laat zien dat het bedrijf goede mogelijkheden heeft om zijn kortlopende schulden snel en efficiënt te dekken.

Zo bereken je de quick ratio: Vlottende activa / kortlopende schulden

Current ratio

De current ratio gaat een stap verder en omvat meer activa die in contanten kunnen worden omgezet, wat een breder beeld geeft van de financiële stabiliteit van het bedrijf over een langere periode.

Zo bereken je de current ratio: Vlottende activa inclusief voorraden / kortlopende schulden

Het regelmatig meten van de liquiditeit geeft een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf en het vermogen om economische schommelingen te weerstaan. Een bedrijf dat zijn liquiditeit in de gaten houdt en optimaliseert, is beter voorbereid op zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen in de economie.

Hoe verbeter je de liquiditeit van je bedrijf?

Nadat je de liquiditeit van je bedrijf hebt vastgesteld, is het tijd om te evalueren: is er ruimte om de liquiditeit te verbeteren? Hier zijn enkele praktische tips om de liquiditeit van je bedrijf te versterken:

Efficiënt beheer van debiteuren

Moedig snellere betalingen aan door bijvoorbeeld kortingen voor vroege betalingen aan te bieden of strengere betalingsvoorwaarden te implementeren. Automatiseer factureringsprocessen om de tijd van verkoop tot betaling te verkorten.

Optimaliseer voorraadbeheer

Te veel voorraad bindt kapitaal dat anders efficiënter kan worden gebruikt. Probeer een voorraadbeheersysteem om een balans te vinden tussen voldoende voorraad om aan klantbehoeften te voldoen zonder overinvestering.

Onderhandel over betalingsvoorwaarden

Bespreek langere betalingsvoorwaarden met leveranciers om de tijd te verlengen dat je het geld in het bedrijf kunt houden. Tegelijkertijd kun je proberen de betalingstermijnen van je klanten te verkorten.

Gebruik kredietlijnen verstandig

Kredietlijnen en soortgelijke overbruggingsfinancieringen kunnen de nodige ademruimte geven voor de kasstroom, maar ze moeten worden gebruikt met een stabiel terugbetalingsplan om hoge rentekosten te vermijden.

Leasen in plaats van kopen

Overweeg apparatuur te leasen in plaats van te kopen. Dit kan kapitaal vrijmaken dat anders zou worden vastgelegd in dure activa.

Verbeter kostenefficiëntie

Bekijk regelmatig de kosten van het bedrijf en identificeer gebieden waar je onnodige uitgaven kunt verminderen of elimineren. Probeer te investeren in technologie die operaties kan stroomlijnen en op lange termijn kosten kan verlagen.

Bekijk financieringsopties

Verken verschillende financieringsmogelijkheden die voordeliger kunnen zijn voor de specifieke behoeften van je bedrijf. Dit kan variëren van traditionele bankleningen tot moderne financieringsoplossingen zoals crowdfunding of factoring.

Maak een kasstroomprognose

Heb een nauwkeurige en up-to-date kasstroomprognose waarmee je perioden met lagere liquiditeit kunt voorspellen en plannen. Dit helpt je om tijdig maatregelen te nemen.

Verbeter de liquiditeit van je bedrijf met Qeld

Op zoek naar een zakelijke lening? Qeld biedt zakelijke leningen van 1.000 tot 500.000 euro die je kunnen helpen investeren in nieuwe apparatuur, je marketing te vergroten of je bedrijf uit te breiden. Met een eenvoudig aanvraagproces kun je snel en gemakkelijk toegang krijgen tot kapitaal - als alles er goed uitziet, kun je zelfs dezelfde dag nog het geld op je rekening hebben!

Houd de kasstroom in de gaten - de sleutel tot het succes van je bedrijf

Het begrijpen en beheren van liquiditeit is cruciaal voor alle kleine bedrijven die streven naar groei en stabiliteit. Door onder andere efficiënt beheer van debiteuren, optimalisatie van voorraadbeheer en onderhandelingen over betere betalingsvoorwaarden, kan het bedrijf zorgen voor een gezonde financiële basis. Onthoud, een proactieve benadering van liquiditeitsbeheer kan het verschil maken tussen succes en falen.

Ben je klaar om je bedrijfsfinanciering naar een hoger niveau te tillen? Begin vandaag nog met Qeld voor financieringsoplossingen die je liquiditeit versterken!

Veelgestelde vragen over liquiditeit

Wat wordt bedoeld met liquiditeit?

Liquiditeit verwijst naar het vermogen van een bedrijf of particulier om snel zijn kortlopende schulden af te lossen.

Wat is een goede liquiditeit?

Als je de quick ratio meet, moet deze op of boven de 100% liggen - het bedrijf moet minstens voldoende liquide middelen hebben (maar bij voorkeur meer) om alle kortlopende schulden te dekken. Als je de current ratio meet, moet deze op of boven de 200% liggen - het bedrijf moet dus twee keer zoveel liquide middelen hebben als schulden.

Hoe bereken je liquiditeit?

Liquiditeit wordt vaak gemeten door ratio's zoals de quick ratio en de current ratio, waarbij je de vlottende activa van het bedrijf deelt door de kortlopende schulden om een maatstaf te krijgen voor de financiële gezondheid.

Wat wordt bedoeld met de liquiditeit van een bedrijf?

De liquiditeit van een bedrijf is een maatstaf voor het vermogen om beschikbare en gemakkelijk verhandelbare activa te gebruiken om zijn schulden af te lossen, wat een belangrijke indicator is van de financiële stabiliteit en efficiëntie in kapitaalbeheer.

Deel dit artikel

Related posts