Feedback en klachten

Ik heb feedback en/of ideeën over hoe jullie de service kunt verbeteren

Qeld waardeert de mening van onze klanten, omdat we er altijd naar streven om onze diensten en klantrelaties te ontwikkelen en te verbeteren. We willen weten wat u denkt en waarderen feedback over hoe u onze producten, diensten en klantrelaties ervaart. Uw feedback wordt beoordeeld en geëvalueerd door het team dat verantwoordelijk is voor het product of de dienst in kwestie. Wilt u deze feedback met ons delen? Neem dan contact op met onze klantenservice via support@qeld.nl of telefoonnummer 020 - 808 6084.

Ik ben ontevreden. Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je niet tevreden bent, neem dan in eerste instantie contact op met de klantenservice van Qeld via de bovenstaande contactgegevens om ons de kans te geven eventuele problemen of misverstanden op te lossen. We streven ernaar om alle klachten snel, effectief en op een positieve manier af te handelen. We zullen er ook voor zorgen dat de zorgen die u bij ons hebt gemeld, ook worden gebruikt als een kans om onze producten en diensten te verbeteren.

Waar mogelijk zullen we proberen de kwestie op te lossen tijdens uw eerste contact met de klantenservice van Qeld. Als dit niet mogelijk is, of als u ontevreden blijft met het geboden resultaat, kunt u de onderstaande stappen zetten:

Ik heb contact opgenomen met de klantenservice van Qeld, maar blijf ontevreden. Wat moet ik doen om de zaak verder te brengen?

Heeft u reeds contact gehad met de klantenservice en bent u niet tevreden met Qeld's reactie? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Qeld via dit formulier of via e-mail naar complaints@qred.com. De klachtenfunctionaris zal dan, op onpartijdige, nauwkeurige en efficiënte wijze, de zaak grondig bekijken en een nieuwe beoordeling maken.

Uw zaak zal door ons worden behandeld via interne escalatie op uw verzoek, of rechtstreeks als u ervoor kiest om door te gaan met uw zaak via het bovenstaande formulier of e-mailadres. Het schriftelijk verzoek moet volledige informatie over de zaak bevatten om in behandeling te kunnen worden genomen. De klachtenfunctionaris moet weten wat er in uw eerdere contacten met ons is gebeurd, een beschrijving waarom u niet tevreden bent en hoe u wilt dat wij uw zaak oplossen.

U ontvangt een antwoord zodra er een definitieve beslissing is genomen, en uiterlijk binnen 14 werkdagen na het indienen van uw formele klacht. Als we uw zaak niet binnen deze tijdslimiet kunnen oplossen, nemen we binnen 14 werkdagen contact met u op met informatie over waarom het langer duurt dan verwacht, wanneer een reactie kan worden verwacht en hoe we uw klacht zullen behandelen. In een dergelijke situatie zal een definitieve beslissing worden gecommuniceerd binnen 35 werkdagen vanaf de datum waarop de klacht door ons is ontvangen.
U ontvangt uw antwoord altijd schriftelijk, tenzij u en Qeld anders zijn overeengekomen.

Indien uw klacht om welke reden dan ook door Qeld wordt afgewezen of indien Qeld niet aan uw verzoek heeft kunnen voldoen, heeft u de mogelijkheid om de zaak ter beoordeling aan de rechter te laten onderwerpen.
Klachten worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de voorschriften en richtlijnen van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit en de Europese Bankautoriteit.

Klokkenluidermeldingen

Als u informatie heeft over, of een redelijk vermoeden heeft van, een mogelijke wetsovertreding met betrekking tot Qeld of Qred AB (ons moederbedrijf), dan kunt u hier melding van maken. U ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging van Qred. Een aangewezen, onpartijdige Case Manager zal vervolgens een grondig onderzoek uitvoeren en binnen 90 dagen na ontvangst van de melding contact met u opnemen om de uitkomst van het onderzoek te bespreken. Klokkenluidermeldingen zijn vertrouwelijk en worden behandeld in volledige overeenstemming met de klokkenluidersrichtlijnen van de Europese Unie.

Klik hier om melding te maken van een mogelijke wetsovertreding. De link opent in een nieuw tabblad.

Ik heb contact opgenomen met uw klantenservice, maar ik ben nog steeds niet tevreden met de afhandeling. Wat moet ik doen om verdere stappen te ondernemen?

Het bedrijf heeft de Customer Operations Manager van Qeld aangesteld als Klachtenfunctionaris. Als u ontevreden bent over de reactie die u van onze klantenservice heeft ontvangen, raden wij u aan een verzoek om actie in te dienen bij de Klachtenfunctionaris van Qeld per e-mail naar complaints@qeld.com. De Klachtenfunctionaris zal de zaak vervolgens op de meest onpartijdige, grondige en efficiënte manier herzien en herbeoordelen.

Sluit je aan bij meer dan 50.000 ondernemers en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Twee keer per maand sturen we blogs, tips en belangrijke data naar je inbox om je te helpen jouw bedrijf te laten groeien.