Powered by Qeld

Qeld's studiebeurs

Qeld's studiebeurs is bedoeld voor studenten die een proefschrift schrijven
over ondernemerschap en kleine bedrijven om innovatie en kennis in deze sector te bevorderen.

Ansök om stipendiumNu aanmelden!

Er is meer onderzoek nodig!

Vier van de vijf banen worden gecreëerd door kleine ondernemers. Zij vormen dus de ruggengraat en het fundament van een goed functionerende economie. Sinds de oprichting in 2018 hebben we bij Qeld tienduizenden ondernemers geholpen met het creëren van groei in hun bedrijf met het juiste type financiering.

Wij geloven dat ondernemerschap en kleine bedrijven meer aandacht en onderzoek verdienen.

Daarom richten we nu Qeld's Studiebeurs op. Het zal worden toegekend aan een proefschrift dat gaat over- en onderzoek doet naar ondernemerschap en/of kleine bedrijven.

Wie kan de beurs ontvangen?

Qeld's Studiebeurs wordt toegekend aan een artikel of proefschrift dat geschreven is om kwesties met betrekking tot ondernemerschap en het runnen van kleine bedrijven te belichten en aan de orde te stellen. De beurs is bedoeld om kennis en innovatie te bevorderen voor de ondernemende sectoren waarin Qeld actief is.

De beurs wordt toegekend aan de persoon achter een onderzoeksvraag die zich onderscheidt van de massa, die nog niet onderzochte onderwerpen naar voren wil brengen en die een interessante aanpak hebben gekozen.

De beurs heeft een waarde van: €1.000

Zie de volledige voorwaarden hieronder.

Aanvraag & criteria -
Tweede semester 23/24

Om je aan te melden moet je een proefschrift (bijvoorbeeld een bachelor- of masterscriptie) schrijven die gerelateerd is aan bedrijfskunde en/of ondernemerschap.

In je aanvraag willen we graag dat je het volgende vermeldt:

Onderzoeksvraag met motivering waarom jouw onderwerp belangrijk is voor ondernemers en het bedrijfsleven in het algemeen.
Naam, contactgegevens, opleiding en hogeschool/universiteit.
Voeg een geldig certificaat bij waaruit blijkt dat je aan een Nederlandse hogeschool of universiteit studeert.

Zie hieronder voor informatie over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken en om ons privacybeleid te lezen.


Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 juni 2024. Voor vragen kun je contact opnemen met: studiebeurs@qeld.nl

Ansök om stipendiumNu aanmelden!

Eerdere studiebeurs ontvangers

2023:
Albert Waterman
Met het essay: “Parasitic Agglomerations? Informal Competition in Agglomerations”


Motivering:

In een tijd waarin innovatie wordt onderzocht in welvarende landen, richt Albert zich op de uitdagingen van ondernemers in ontwikkelingslanden. Zijn onderzoek bekijkt de impact van agglomeratie-economieën op innovatie bij kleine en middelgrote ondernemingen in 23 ontwikkelingslanden. Hij identificeer obstakels en bied inzichten om ondernemers te helpen bij het navigeren door deze complexe omgeving. Zijn doel is de innovatiekracht van ontwikkelingseconomieën te versterken. Qeld heeft dit onderzoek gekozen omdat het bijdraagt aan ons streven om de kracht van innovatie in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Eerdere studiebeurs ontvangers

2022:
Jesper Larsson & Camilla Hietanen
Met het essay: "Hoe kunnen risicofactoren voor burn-out worden beheerst in de ondernemerssector?


Motivering:

"De beurs van Qred ("Qeld") wordt dit jaar toegekend aan een essay over een onderwerp dat we bij Qred heel serieus nemen, namelijk burn-out. Het komt vaak voor dat ondernemers een hoge werkdruk hebben en het risico op een burn-out is bijzonder hoog bij deze groep mensen. De paper in kwestie brengt in kaart wat de meest effectieve copingmechanismen voor burn-out zijn en hoe deze kunnen worden vermeden zonder de voortgang van nieuwe innovatie te beïnvloeden. Het artikel presenteert kwalitatieve interviews met zowel succesvolle ondernemers als individuen met het burn-outsyndroom. Wij zien dit als een leerzaam artikel dat belangrijk is voor het welzijn van ondernemers in de sector. We zijn er dan ook trots op dat we de beurs dit jaar toekennen aan Jesper Larsson en Camilla Hietanen."  - De jury van Qred

Volledige voorwaarden

  • De beurshouders worden benoemd door een jury waarvan alle deelnemers bij Qeld werken. De beslissing van de jury is definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.
  • De beurs bedraagt 1.000 EUR en het volledige bedrag wordt in één keer betaald, d.w.z. niet periodiek.
  • Om de legitimiteit van de aanvragers te garanderen, wordt ook de identiteit van de beurshouders gecontroleerd. Door zich aan te melden wordt geaccepteerd dat Qeld dergelijke controles uitvoert.
  • Eventuele winstbelasting wordt betaald door de winnaar.
  • AANVRAAGPERIODE: Om in aanmerking te komen voor een Qeld's Studiebeurs en deze te winnen, dient de aanvrager zich aan te melden voor de Studiebeurs binnen de aangegeven aanvraagperiode van 13 september 2023 - 31 januari 2024.
  • AANVRAAG: Om in aanmerking te komen en de beurs te winnen, moet de aanvraag van de aanvrager volledig zijn en accurate informatie bevatten (zie "Aanvraag & criteria").
  • DE AANVRAGER: Qeld verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Door deze informatie met Qeld te delen, ga ik akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door Qeld. Voor meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, lees je meer in ons Privacybeleid.
Nu aanmelden!

Sluit je aan bij meer dan 50.000 ondernemers en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Twee keer per maand sturen we blogs, tips en belangrijke data naar je inbox om je te helpen jouw bedrijf te laten groeien.