Niet-bancaire financiering kan de horeca redden

Author

Samantha Bos
Marketing Manager
samantha.bos@qred.com

Met de heropening van de terrassen op 28 april komt de eerste kans op herstel voor de horeca in Nederland in 2021. Cijfers van het CBS bevestigden een ongekende krimp in omzet van de horeca in 2020: bijna 34% ten opzichte van 2019. De krimp keren is het doel van de versoepelingen, maar waar vindt de horeca het geld om snel te herstarten? Qeld, Fintech-kredietverstrekker, spot een ernstig gebrek aan financieringsopties voor de sector in Nederland.

Amsterdam, 21 april 2021 - Qeld: “Met de afbouw van huidige corona-steunregelingen en de verscherping van bijbehorende selectiecriteria, lijkt een deel van ondernemend Nederland geen kans te maken op een extra financiële buffer voor nieuwe investeringen. Juist daarom zijn flexibele, niet-bancaire financieringsopties voor de horeca belangrijker geworden dan ooit tevoren. Niet-bancaire geldverstrekking is een vorm van financiering die niet door banken wordt verstrekt, zoals crowdfunding, kredietunies, direct lending en mkb-beurzen. Het segment van non-bancaire financiering groeide in 2019 al naar een omvang van meer dan €2.6 miljard, uitgeleend aan ruim 50.000 mkb’ers in Nederland.”

Onzekerheden over kasstroom in crisistijd

Ondanks dat het huidige steun- en herstelpakket hulp biedt waar strikt noodzakelijk, zoals tegemoetkoming in vaste lasten, is de kans op extra financiering via de TVL- of NOW-regelingen voor nieuwe investeringen - zoals uitbreiding van een terras - beperkt. Vanuit de horeca-sector, waaronder de Koninklijke Nederlandse Horeca, komt de klacht dat Nederlandse banken niet in gesprek willen gaan over zakelijke leningen, gezien de grote onzekerheden over kasstroom in crisistijd. Dit werd in 2019 reeds gesignaleerd in het onderzoek ‘MKB-bankfinanciering in Europees perspectief’ van het Centraal Planbureau (CPB). Dit onderzoek constateerde dat Nederlandse banken slechts beperkt krediet verlenen aan mkb’ers, met als mogelijke redenen de aangescherpte risicobeoordeling sinds de financiële crisis (2008) en het ontbreken van financiële garanties voor ondernemers.

Geen banklening voor horeca

Dit betekent dat veel horeca-ondernemers die hun omzet in 2020 zagen dalen, automatisch niet in aanmerking komen voor een banklening. Dit maakt non-bancaire financieringsopties voor de horeca belangrijker dan ooit. Non-bancaire partijen hebben veelal een flexibeler beleid betreft risicobeoordeling en bedrijfsomzet, waardoor ondernemers in crisistijd alsnog een grijpbare kans krijgen op herstel. 

Harde klappen in horeca-sector

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele mkb-sector in Nederland, maar de zwaarste klappen vallen in de horecasector. Het CBS publiceerde onlangs een rapport over omzetverlies van hotels, cafés en restaurants ten gevolge van de coronacrisis. Met een gemiddelde omzetdaling van 33.9% ten opzichte van 2019 werd nogmaals bevestigd dat deze sector ongekend hard geraakt is. Restaurants zagen een daling van 34.6%, cafés 41.7% en hotels een verlies in omzet van ruim 50%. 

De omzetdaling van de horecasector in 2020 en begin 2021 is ook voelbaar voor non-bancaire financieringspartijen. Qeld: “Wij ervaarden de afgelopen 13 maanden een duidelijke afname in het aantal leningaanvragen vanuit horeca om te investeren of groeien, gezien overbrugging het hoofddoel werd.  Ondernemers op zoek naar een overbruggingskrediet kwamen terecht bij de overheid en steunregelingen zoals de TVL en NOW. Echter, met de aanstaande versoepeling van de corona-maatregelen, is een overbruggingskrediet zoals de TVL voor restaurants en cafés ontoereikend.

Behoefte aan snel, flexibel zakelijk krediet

Juist nu de horeca weer open mag, is snelle financiering voor nieuwe investeringen zoals voorraad, personeel en de uitbreiding van terrassen nodig om herstel te faciliteren. Onze experts raden daarom alle horeca-ondernemers aan om zich te laten informeren over de diverse non-bancaire financieringsopties, gezien deze het verschil kunnen maken tussen enkel de crisis overbruggen of daadwerkelijk de crisis overwinnen, wanneer de terrassen op 28 april weer deels open mogen...