Privacyverklaring

Bij Qeld is de bescherming van persoonlijke informatie van groot belang wanneer we omgaan met uw bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens.

Qeld begrijpt hoe belangrijk uw persoonlijke integriteit en privacy is. Het doel van deze privacyverklaring is om te beschrijven hoe Qeld uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en waarom Qeld dit doet. Daarnaast beschrijft dit document uw rechten over uw persoonlijke gegevens die we verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen. U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen met vragen over gegevensbescherming of andere privacy gerelateerde zaken door een email te sturen naar privacy@qeld.nl.

Om onze diensten te kunnen verlenen en om bedrijfsleningen te kunnen aanbieden moeten we persoonlijke gegevens kunnen verwerken en gebruiken zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Welke soort gegevens verzamelen we?

Informatie verstrekt door u: Deze gegevens omvatten informatie die u ons geeft als onderdeel van het aanvraagprocess. Dit kan persoonlijke gegevens zijn een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een geboortedatum. Het kan ook andere informatie over uw bedrijf bevatten zoals een ondernemingsplan, bankrekening details en informatie over betaalgedrag.

Informatie die we over u verzamelen: Als onderdeel van het kredietbeoordelingsproces moeten we bepaalde informatie over u en uw bedrijf verzamelen. We doen dit om u de best mogelijke kredietaanbieding te kunnen geven en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder KYC-wetgeving en de regelgeving omtrent de bestrijding van witwassen van geld en van terrorismefinanciering. We verzamelen ook informatie van derde partijen zoals kredietbeoordelaars en andere publiek beschikbare informatie. Deze informatie kan het volgende omvatten:

  • Persoonlijke- en contactgegevens;
  • Financiële informatie;
  • Historische informatie;
  • Informatie omtrent communicate;
  • Informatie omtrent gebruikte apparatuur; en
  • Geografische informatie.

Wat doen we met de data

Het bieden en verbeteren van onze diensten. We verwerken gegevens om onze diensten te verlenen en bedrijfsleningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven. Als onderdeel van dit process, verzamelen we ook gegevens om onze service te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van hoe we persoonlijke gegevens verwerken en wat de juridische grondslag hiervoor is:

DOEL (WAAROM WE DE PERSOONLIJKE GEGEVENS NODIG HEBBEN)JURIDISCHE GRONDSLAG (WAAROM IS HET VERWERKEN VAN DEZE GEGEVENS NODIG?)Om uw identiteit te verifiëren en uw persoonlijke gegevens en contactgegevens te bevestigen.Voldoen aan onze contractuele verplichtingen omtrent de aanvraag en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.Om de leningaanvraag te beheren, inclusief de kredietbeoordeling en KYC-vereisten.Voldoen aan onze contractuele verplichtingen omtrent de aanvraag en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.Om de lening te beheren.Voldoen aan onze contractuele verplichtingen omtrent de aanvraag en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld en boekhoudkundige wetten.Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.Om onze diensten te verbeteren, bijvoorbeeld om onze kredietrisico modellen te verbeteren en om fraude te minimaliseren.Om legitieme doelen te behalen.Voor intern gebruik, inclusief data analyze, testen, onderzoek en statistisch gebruik.Om legitieme doelen te behalen.

Legitieme doeleinden betekent dat het verwerken van data noodzakelijk is om een hoge niveau van klantenservice te kunnen aanbieden.

Kredietbeoordelaars: Uw persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met kredietbeoordelaars en andere leveranciers van achtergrondinformatie. De redenen dat we dit doen zijn: om uw kredietwaardigheid te beoordelen in verband met het aanvraagprocess, om uw identiteit te bevestigen en om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Externe providers: We kunnen uw gegevens overdragen aan- of delen met geselecteerde derde partijen. We nemen dan alle redelijke wettelijke en technische maatregelen om te verzekeren dat uw informatie beschermd blijft en op een veilige manier overgedragen wordt. Daarnaast, in het geval dat Qeld activa of koopt of verkoopt, dan mogen we persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden.

Overheidsorgaan: We hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden. Waar het noodzakelijk is om aan deze wettelijke plichten te voldoen, kan Qeld persoonlijke informatie delen met bepaalde overheidsorganen (e.g de politie, belastingdienst of een andere autoriteiten).

Marketing en communicatie: We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om met u te communiceren. Dit kan klanttevredenheidsonderzoeken zijn of emails met relevante aanbiedingen gebaseerd op de voorgaande relatie met u. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van marketing materiaal. Stuur gewoon een e-mail naar privacy@qeld.nl met dat verzoek.

Waar slaan we uw gegevens op? We proberen uw gegevens binnen de EU / EER-regio te verwerken. Echter, het kan gebeuren dat op een gegeven moment de gegevens worden overgedragen en verwerkt buiten de EU / EER-regio door een leverancier of onderaannemer. We nemen altijd redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor zorgen dat uw gegevens de zelfde niveau van beveiliging genieten als bij EU- / EER-niveau.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we onze verplichtingen tegenover u als klant en andere wettelijke verplichtingen moeten nakomen. We bewaren de gegevens alleen voor een langere termijn als dit nodig is voor een specifiek doel.

Uw recht op inzage, rectificatie en vergetelheid.

Inzagerecht. U mag informatie omtrent uw persoonlijke gegevens die wij verwerken altijd opvragen. Het opvragen is geheel kosteloos.

Rectificatierecht. U heeft het recht om onjuiste informatie over uzelf te corrigeren. We zullen de inaccurate informatie dan rectificeren. Op dezelfde manier heeft u ook het recht om onvolledige data aan te vullen .

Vergetelrecht. U heeft het recht om uw informatie in speciale gevallen te verwijderen. Wel hebben we als financiële instelling wettelijke verplichtingen om bepaalde delen van uw persoonlijke gegevens op te slaan. In deze gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens nooit voor een ander doel gebruiken dan om aan deze vereisten te voldoen.

Toezichthouder

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het beheer van de toepasselijke wetgeving in Nederland. Ieder die redenen heeft om te geloven dat persoonlijke informatie verkeerd verwerkt wordt door een bedrijf kan een klacht indienen bij het AFM.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om de gebruikservaring van onze website en om onze service te verbeteren. We gebruiken ook cookies om statistische gegevens over onze website te verzamelen en over hoe deze werkt, zodat we deze kunnen monitoren en verbeteren. Lees ons cookiebeleid hier.

Contact

Qeld is een filiaal van Qred Bank AB, Zweden. Qeld staat geregistreerd in het handelsregister met KvK nummer 72603372, en is gevestigd op de Keizersgracht 391 A, 1016EJ Amsterdam, e-mail: support@qeld.nl voor vragen aangaande privacy kunt u contact met ons opnemen via privacy@qeld.nl. Bezoek qeld.com/nl voor meer informatie over ons.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl