Herinvoering van de NOW-regeling: kom jij in aanmerking voor extra coronasteun?

29/11/2021
5
minuten

Samantha Bos

Marketing Manager
Qeld

Het demissionair kabinet heeft aangekondigd dat de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) terugkeert als onderdeel van het corona-steunpakket. Met de tegemoetkoming NOW kun je als ondernemer jouw werknemers doorbetalen als je door de coronacrisis minimaal 20% omzetverlies hebt. Via de NOW kun je tot 85% van de loonkosten vergoed krijgen, wat je kan helpen om jouw hoofd boven water te houden in deze onzekere tijden. 

Dit is er momenteel bekend over de herinvoering van de NOW:

Wat is de aanvraagperiode van de NOW 7?

De aankondigde NOW tegemoetkoming (periode 7) gaat naar verwachting gelden voor de maanden november en december, met een mogelijke verlenging in 2022. De aanvraagprocedure is momenteel nog niet geopend, maar volgens het UWV is het streven dat ‘u in december een aanvraag kunt doen voor deze zevende periode NOW.’ Houd daarom goed de berichtgeving over de NOW in de gaten en noteer in je agenda dat je hier in december tijd voor vrijmaakt. 

Hoeveel compensatie is er beschikbaar? 

In totaal trekt het demissionair kabinet ongeveer 2,2 miljard euro uit voor de extra steun, welke verdeeld wordt over meerdere steunregelingen. Hoeveel de exacte tegemoetkoming NOW per aanvraag wordt, moet nog bevestigd worden, maar dit is volgens verwachting tot 85% van de loonkosten.

Hoe werkt de aanvraagprocedure tegemoetkoming NOW?

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van de NOW voor periode 7 (november en december 2021) volgt spoedig, tenminste, dat belooft het UWV op zijn website

Dat gezegd hebbende, de aanvraagprocedure wordt - naar verwachting - hetzelfde als de NOW-steun in voorgaande perioden. Dit betekent dat deze procedure de volgende stappen zal volgen: 

Stap 1: Vraag een voorschot NOW aan

Als je gebruik wilt maken van een tegemoetkoming NOW, moet je eerst een voorschot aanvragen op basis van het omzetverlies dat je denkt te hebben. Dit kan erg lastig zijn, want hoe kun je voorspellen wat voor aanvullende maatregelen er komen en wat de impact van deze zullen zijn op jouw bedrijf? Dat gezegd hebbende, omdat de NOW op basis van een voorschot werkt, zul je toch een grove schatting moeten proberen te maken van het te verwachten omzetverlies over de periode waar je NOW voor wilt ontvangen.

Stap 2: Vraag een definitieve berekening NOW aan

Je ontvangt eerst een voorschot op de NOW, maar zult tevens een definitieve berekening van de tegemoetkoming moeten aanvragen, zodra de periode waarover je steun hebt ontvangen is afgelopen. Deze berekening wordt gemaakt op het werkelijke omzetverlies dat je hebt gehad. Is je omzetverlies minder dan je aanvankelijk had verwacht? Dan moet je mogelijk het verschil in compensatie terugbetalen. 

Tip: Wees realistisch bij het maken van je inschatting van omzetverlies, want als je te pessimistisch bent, kan dit dus resulteren in een terugbetaalplicht van de steunregeling bij de overheid. Als je geen definitieve berekening aanvraagt, moet je sowieso het voorschot in zijn geheel terugbetalen (zelfs als je gewoon recht had op de volledige steun), dus let op dat je deze belangrijke stap van de NOW-procedure niet overslaat!  

Stap 3: Ontvang een nabetaling of regel jouw terugbetaling

Heb je meer omzetverlies gehad dan verwacht en heb je hierdoor recht op aanvullende steun? Dan ontvang je een nabetaling van de extra compensatie na de definitieve berekening. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, want dit wordt automatisch overgemaakt door de uitkerende instantie. 

Wordt op basis van jouw definitieve berekening duidelijk dat je minder omzetverlies hebt gehad dan verwacht? Dan moet je allicht de ontvangen steun, of een deel hiervan, terugbetalen. Je kunt hiervoor een betalingsregeling treffen, zodat je niet het bedrag in één keer hoeft over te maken. Heb je een terugbetaalplicht? Dan ontvang je hierover bericht vanuit de uitkerende instantie, wanneer er een beslissing is gemaakt over jouw NOW-aanvraag. 

Meer informatie over de huidige steunregelingen en voorwaarden vind je ook via het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Klik hier om deze in een apart tabblad te openen en ontdek of jij in aanmerking komt voor subsidie bij omzetverlies.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Naast de NOW heeft het demissionair kabinet ook aangekondigd de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling opnieuw in te voeren. Dit betekent dat jij als ondernemer ook kans maakt op aanvullende compensatie voor vaste lasten, zoals huur, in het geval van 30% of meer omzetverlies in coronatijd.

De aanvraagprocedure voor de TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021 opent, naar verwachting, ook in de eerste helft van December. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de website van de Rijksoverheid. Klik hier om verder te lezen in een nieuw tabblad. 

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl