Extra belastingvoordeel op investeringen dankzij de BIK-regeling

9/4/2021
6
minuten

Samantha Bos

Marketing Manager
Qeld

Let op: op 28 mei 2021 heeft het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het onderstaande blog is niet meer van toepassing.

Wist jij dat je momenteel als ondernemer kans maakt op een aantrekkelijke investeringskorting op bedrijfsinvesteringen zoals nieuwe machines, voertuigen en apparatuur? Om bedrijven te stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren heeft de overheid de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ingevoerd. 

Deze tijdelijke regeling betekent dat je bepaalde investeringskosten, zoals nieuwe machines of bedrijfswagens, kunt verrekenen met de af te dragen loonheffing. Extra voordeel binnen handbereik!

Volgens de overheid heeft de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) het voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Dit betekent oog voor de kleine ondernemers: de regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het mkb terecht komt.

Wanneer begint en eindigt de tijdelijke BIK-regeling?

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) geldt voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan en loopt tot 31 december 2022. Vanaf september 2021 kun je een aanvraag indienen voor verrekening met de af te dragen loonheffing via het RVO (dit is dus met terugwerkende kracht vanaf vorig jaar oktober). Het duurt, volgens het RVO, maximaal 12 weken (na het indienen van een aanvraag) voor je een BIK-verklaring ontvangt. Met deze verklaring kun je de investeringskorting verrekenen met de loonheffing. 


Hoe werkt de Baangerelateerde investeringskorting (BIK)?

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) is geldig voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan ‘de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020’. Dat betekent dat deze sinds 1 oktober 2020 zijn aangeschaft (niet eerder). Daarnaast is de eis dat de investering tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig is betaald en tevens binnen 6 maanden na deze volledige betaling in gebruik is genomen.

Bijvoorbeeld: Je schaft als ondernemer een nieuwe machine aan in april 2021. Deze betaal je volledig af in september 2021 en je neemt de machine bij levering direct in gebruik. Dit komt in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Hoeveel voordeel kan ik behalen?

De huidige hoogte van de investeringskorting is afhankelijk van het type investering, de kosten en of je de BIK-regeling nog combineert met andere steunregelingen. Dat gezegd hebbende, dit zijn de algemeen geldende tarieven:


  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar ontvang je een investeringskorting van 3.9% van het totale investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 ontvang je een investeringskorting van 1.8% van het totale investeringsbedrag.

De ondergrens voor aanvragen is €20.000, maar dit kan gespreid worden over meerdere bedrijfsmiddelen (de ondergrens voor individuele bedrijfsmiddelen is €1500). 

Je kunt de BIK combineren met bestaande steunregelingen

Erg fijn is dat je de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ook kan combineren ter aanvulling op reeds bestaande steunregelingen als de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit betekent dat voor bepaalde investeringen, zoals ‘groene’ keuzes als zonnepanelen en elektrische wagens, je kunt profiteren van een extra aantrekkelijke korting. 

Koop je bijvoorbeeld een elektrische bestelauto? Dan kan je effectieve voordeel zelfs 17.5% zijn (3% BIK-korting, 5.5% KIA-korting en 9% MIA-korting). Maak je zodoende de switch naar een elektrische wagen van €75.000, dan kun je €13.000 aan investeringskorting verrekenen met de loonheffing. Dat is leuk meegenomen! 

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van de BIK-regeling?

De BIK-regeling is geldig voor investeringen gedaan tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. Je kunt de korting vanaf september 2021 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 


Related posts

No items found.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl